Maria Avnskjold

Maria Avnskjold
Maria Avnskjold

Hej! Jeg hedder Maria Avnskjold. Jeg stiller op for SF Hvidovre til kommunalbestyrelsen for første gang.

Mit hjerte banker for udsatte børn, unge og deres familier. Jeg insisterer på, at alle skal have en god og tryg opvækst i Hvidovre. For nogen betyder det, at de kan cykle sikkert i skole – for andre at de får støtte i en svær opvækst.

Vores unge er fremtiden, og vi skylder dem en grøn fremtid. Den skal de selv have lov til at præge. Jeg mener at vi skal give vores børn og unge en større stemme, og at de er værdifulde medspillere – også i demokratiske processer. Derfor skal vi have mere børnedemokrati. Jeg mener at vi skal bekæmpe børnefattigdom, og give alle lige muligheder for en god barndom i Hvidovre uanset udgangspunkt. Hvidovre kommune skal være et sted, hvor vi også i fremtiden interesserer os for-  og passer på hinanden.

Jeg kæmper for:

  • sikre skoleveje og flere og bedre skoletoiletter
  • mere lighed og mindre ulighed – ingen skal lades i stikken
  • et rødt og grønt Hvidovre med mindre støj

(mere…)

Mærkesager

Lyt til børnene
Mere lighed og mindre ulighed
Et rødt Hvidovre
Et grønt Hvidovre
Vi skal have mere vild natur og meget mindre støj.
Læs mere
Et klimavenligt Hvidovre
Vi skal alle tage ansvar for at forbruge mindre, spise mere klimavenligt og vælge cyklen og den kollektive trafik frem for bilen.
Læs mere

Bliv medlem!