Maria Avnskjold

Home / Maria Avnskjold
Maria Avnskjold
Maria Avnskjold

Hej! Jeg hedder Maria Avnskjold. Jeg stiller op for SF Hvidovre til kommunalbestyrelsen for første gang.

Mit hjerte banker for udsatte børn, unge og deres familier. Jeg insisterer på, at alle skal have en god og tryg opvækst i Hvidovre. For nogen betyder det, at de kan cykle sikkert i skole – for andre at de får støtte i en svær opvækst.

Vores unge er fremtiden, og vi skylder dem en grøn fremtid. Den skal de selv have lov til at præge. Jeg mener at vi skal give vores børn og unge en større stemme, og at de er værdifulde medspillere – også i demokratiske processer. Derfor skal vi have mere børnedemokrati. Jeg mener at vi skal bekæmpe børnefattigdom, og give alle lige muligheder for en god barndom i Hvidovre uanset udgangspunkt. Hvidovre kommune skal være et sted, hvor vi også i fremtiden interesserer os for-  og passer på hinanden.

Jeg kæmper for:

  • sikre skoleveje og flere og bedre skoletoiletter
  • mere lighed og mindre ulighed – ingen skal lades i stikken
  • et rødt og grønt Hvidovre med mindre støj

Om mig selv, kan jeg fortælle at jeg er uddannet pædagog. Jeg er født i 1979 og er gift med Rasmus som jeg har tre børn sammen med. Vi har boet i Hvidovre siden 2012, hvor vi faldt for Kystagerparken og Hvidovres rige foreningsliv. Jeg har siden vi flyttede til, været aktiv i lokalmiljøet. Jeg har i mange år siddet i bestyrelsen i Børnehuset Cassiopeia, hvor jeg kæmpede for at få trafiksaneret området omkring institutionen. Nu sidder jeg i Langhøjskolens skolebestyrelse og i SFO’ens Forældreråd. Her har jeg særligt har kæmpet for flere skoletoiletter, for jeg synes ikke det er i orden at vores børn føler sig nødsaget til, at holde sig hele dagen.

Jeg har arbejdet i Den Sociale Døgnvagt i København i mange år, og arbejder nu med rådgivning i forhold til æresrelaterede konflikter. Jeg har i mit arbejde set hvordan uligheden over år er vokset, og hvor hårdt nogle familier er blevet ramt af kontanthjælpsloftet. Flere børn vokser op i børnefattigdom, mens andre får mere og bedre råd.

Vi skal stoppe med at gøre folk fattige for at presse dem ud i arbejde. En udstrakt hjælpende hånd, ville være mere på sin plads.

Du kan se mine mærkesager forneden på siden. Jeg vil rigtig gerne i dialog med borgere i Hvidovre, for ellers ved jeg jo ikke hvad der bør gøres noget ved eller hvad der rører sig. Du er velkommen til at kontakte mig her eller på Facebook.