Mere lighed og mindre ulighed

Home / Mere lighed og mindre ulighed

Ingen skal lades i stikken
Børn er selvstændige aktive individer med egne rettigheder. De skal mødes som ligeværdige medspillere med vægt på at styrke deres evne til at mestre de udfordringer de møder i livet. Alle børn i Hvidovre kommune, skal inddrages i egen sag og føle sig hørt med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention. 

Alle børn har ret til en tidlig og helhedsorienteret indsats, hvor hele familien tænkes ind. Også når barnet er anbragt. Samarbejdet med forældrene skal prioriteres, så familien har mulighed for en fælles fremtid. Også i voksenlivet. Efterværn skal være en ret, og ikke noget man skal bevilges. 

Nationalt skal vi afskaffe kontanthjælpsloftet. I Hvidovre skal vi aktivt kæmpe mod børnefattigdom, og sikre at alle børn får lige muligheder. Ingen skal lades i stikken – alle skal med i fællesskabet. 

Æresrelateret social kontrol
Vi skal styrke indsatsen mod social kontrol blandt børn og voksne. Skal vi have kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk i job og uddannelse, skal vi sætte os ind i den situation de står i, fremfor at presse dem økonomisk. Det er forfejlet, går ud over børnene, og hjælper ikke kvinderne. Vi skal sætte os i kvindernes sted, og arbejde målrettet med at forstå det æresrelaterede aspekt, og støtte kvinderne i at gøre brug af deres rettigheder.  

Vi skal have blik på drengene og de unge mænd, som alt for ofte overses. De kan lige så vel være pressede og i risiko for genopdragelsesrejser og æresrelateret vold, på samme måde som deres søstre.  

Vi skal styrke indsatsen mod social kontrol, ved opkvalificering af medarbejderne i socialforvaltningen og Jobcentrene indenfor det æresrelaterede felt. Samtidig skal vi ansætte to social kontrol vejledere i kommunen med særlig viden om området.  

Børn med særlige behov
Inklusion skal ikke være en spareøvelse, men en mulighed for inkludering. Der er stadig behov for specialtilbud, og nogle gange skal vi springe inklusionsforsøget over, fordi det er indlysende at barnet har brug for noget andet. 

Børn skal have ret til hurtig udredning gennem PPR. Vi skal styrke PPR, så ventetiden forkortes. 

Vi skal støtte op om familierne ved ikke at lægge møder midt på dagen, så arbejdslivet gøres endnu sværere for forældrene end det i forvejen er. Vi skal yde støtte til søskende og til aflastning, når der er brug for det – og det skal ikke være svært at få det. Kommunen skal føles som en hjælp og en medspiller.