Lyt til børnene

Home / Lyt til børnene

Sikre skoleveje
Vi skal lave sikre cykelkorridorer i alle kvarterer til alle skoler i kommunen. Alle forældre skal kunne sende deres børn trygt afsted til skole og institution. Vi skal have skraldebilerne væk fra børnenes skoleveje mellem kl. 7.45 og 8.00 hver dag.

Flere og bedre skoletoiletter
Det er ikke rimeligt, at børn skal holde sig hele dagen, fordi toiletterne på skolen er ulækre, eller fordi der er så få, at hele frikvarterer skal bruges på at stå i kø. Børn har ret til ordentlige toiletforhold samt et godt arbejdsmiljø og indeklima. Dette skal prioriteres politisk.

Børne-ungedemokrati
Alle skoler skal have grønne råd med fokus på natur og øget klimaindsats. Klimakampen skal op i gear, og det ved de unge! Derfor skal de have en større stemme. 
Hvidovre kommune skal have et ungeråd. Børn og unge skal kunne komme med input til den politiske dagsorden, ligesom det også skal være muligt at løfte emner ind i kommunalbestyrelsen. Ungerådet skal være partipolitisk uafhængigt, og bl.a. bestå af demokratisk valgte fra klubberne, de grønne råd og elevrådene.  
Elevrådsarbejdet på skolerne skal prioriteres, og der skal være synlige demokratiske processer omkring valg fra 0. klasse og op. Alle børn skal lære om demokrati og rettigheder.